Posted by Elli on touko 21, 2018

Persoonallisuus- ja psykologiset testit

Persoonallisuus- ja psykologiset testit ovat usein rekrytoinnin apuna käytettäviä, tietokoneella suoritettavia kyselyitä. Kyselyillä on juurensa Amerikassa, jossa niitä on käytetty vaihtelevalla menestyksellä vuosikaudet. Testit antavat tuloksia useilta osa-alueilta, yleisimmin ne arvioivat haastateltavan luonteenpiirteitä, ongelmanratkaisutaitoja, päättelykykyä, työskentelytapoja sekä ryhmätyövalmiutta. Korkeampiin johtajanvirkoihin hakevat saattavat saada eteensä kovemmat testit, jotka helppojen luonnekysymysten lisäksi testaavat matemaattista päättelykykyä ja kielellistä lahjakkuutta. Äärimmäisissä tilanteissa luonteenarvioinnin tekee psykologi.

Testien käyttö

Yksinkertaisempia testejä voi kukin katsella internetissä, ja jo muutaman tehtyä voi huomata että totuudenmukaisten vastausten kautta niistä saa hyvinkin totuudenmukaisen kuvan itsestään.   Näiden harjoittelu testien tekeminen, ilman mahdollisen työpaikan tuomaa painetta, saattaa auttaa työnhakijaa ymmärtämään itseään, ja tapaansa tehdä työtehtäviä, huomattavasti paremmin. Usein ne auttavat myös työpaikkahakemusten kirjoittamisessa. Omia vahvuuksia on helpompi tuoda esille, jos ne on tunnistanut esimerkiksi juuri testin kautta. Testit voivat myös inspiroida sinua laajentamaan ajatuksiasi siitä millaiselle uralle lähtisit, ja tuoda ilmi uusia mahdollisuuksia. Henkilö joka vanhempien, ja opettajien kommenteista johtuen koko elämänsä ajatellut olevansa luovaa materiaalia, saattaakin huomata olevansa johtava persoonallisuus, ja onnellisempi vaativissa esimies rooleissa.

Tulokset osoittavat oletko sinä soveltuva juuri tähän rooliin, ja tämä toimii molempiin suuntiin. Jos rehellisellä testillä persoonallisuutesi osoittautuu täysin vääränlaiseksi, et sinäkään varmasti nauttisi työpaikalla käymisestä kovinkaan kauaa. Vastaa siis kysymyksiin totuudenmukaisesti, antamatta liikaa painoarvoa sille onko vastauksesi oikea vai väärä tässä tilanteessa. Kannattaa kuitenkin pitää huoli että olet levännyt ja mahdollisimman rentoutunut vastaus päivänä, sillä kiristyneet hermot saattavat aiheuttaa epäluonteenomaisia vastauksia.

Kaiken kaikkiaan psykologisia testejä löytyy maailmasta yli 4 000, Suomen markkinoilla käytöstä löytyy suurin piirtein 300 eri testiä. Pelkällä testillä hakijaa ei palkata, vaan ne toimivat haastattelun ja muun rekrytointiprosessin tukena. Testit ovat vapaaehtoisia, mutta kannattaa miettiä tarkasti kieltäytymistään. Hyviä syitä voisivat olla testin tekeminen ilman muuta haastattelu prosessia, tai se että haastateltavalla ei ole mahdollisuutta suorittaa sitä omalla äidinkielellään. Kaikille testeille on luotu omat ihmistyyppi kuvauksensa, ja muutama pääpiirteitä lukuun ottamatta, alalla ei ole standardia.

Duunitorin tyyppitestin luonnehahmot määräytyvät neljän kriteerin mukaan. Testi arvioi saako testattava energiansa ulkomaailmasta, vai omasta sisäisestä palostaan, onko heidän havainnointinsa konkreettista vai intuitiivista, päättävätkö he pääasiallisesti tunteillaan vai järjellään, ja onko heidän yleinen suhtautumisensa ulkomaailmaan spontaania vai jäsenneltyä. Näiden osioiden eri yhdistelmistä muodostuu 16 tyyppiä, joilla kaikilla on eri vahvuudet, ja sitä kautta roolit joissa he pärjäisivät. Mikään ominaisuus ei sinällään näyttäydy huonona tai hyvänä, ja niillä on kaikilla omat roolinsa.

Testien vajavaisuudet

Persoonallisuus testejä käytetään usein myös yritysten sisäisissä uudelleen strukturoinneissa, mutta ne eivät ole toimivia yritysten päättäessä ketkä työntekijöistä, ja kenelle annetaan potkut. Testit eivät myöskään pysty arvioimaan työkykyyn vaikuttavia ongelmia, kuten alkoholismia, työuupumusta tai pitkäkestoista sairautta. On myös mahdollista että testien luotettavuudelle aiheutuu ongelmia niiden kehittäneen- ja käyttävän maan kulttuurillisten eroavaisuuksien johdosta. Esimerkkinä se että useat testeistä on kehitetty Yhdysvalloissa, jossa itsensä kehuminen on osa ihmisten luontaista kanssakäymistä ja kommunikaatiota, kun taas Suomessa se on monelle outoa ja luonteelle sopimatonta.

Testiin vastaavalla on myös mahdollisuus manipuloida tuloksia niin halutessaan. Kysymykset ovat usein tyyliä “Jos voisit valita teetkö työtä yksin, vai muiden kanssa, mitä tekisit?”. Hakija joka tietää työn vaativan tiivistä yhteistyötä sekä asiakkaiden, että  kollegojen kanssa, ei aivan varmasti vastaa kysymykseen “yksin”, oli hänen henkilökohtainen mielipiteensä sitten mikä tahansa. On hyvä kuitenkin muistaa että tämä manipulointi ei välttämättä tarkoita että kovinkaan moni haastateltava pystyy huijaamaan työpaikan itselleen. Sinä et välttämättä haastateltavana pysty arvioimaan minkälainen tyyppi työnantajan mielessä on tehtävään.

Post a Comment

Comments are closed.