Posted by Elli on heinä 7, 2021
Kuinka luoda hyvä portfolio

Kuinka luoda hyvä portfolio

Kun nykyään haetaan joko työ- tai opiskelupaikkaa, on melkeinpä itsestään selvää, että hakijalla on jonkinlainen CV ja lisäksi portfolio. Monille portfoliosta saattaa tulla mieleen vaikkapa valokuvamallin kuvakansio, jossa on hänestä otettuja otoksia koko uran ajalta; alunperin portfoliot olivatkin taiteilijoiden käyttämiä ansioluetteloita kuvien muodossa. Nyt portfolion käsite on laajentunut huomattavasti: portfolio, toisin sanoen ansiokansio, tarkoittaakin useimmiten uraportfoliota, jossa on henkilön kokoamana näytteet hänen koulutuksestaan, taidoistaan, ja työnäytteistään. Sitä käytetäänkin juuri työ- tai opiskelupaikan haussa, tai yleensä uralla etenemisessä. Usein sitä käytetään täydentämään ansioluetteloa, ja mikäpä sen helpompaa kuin ladata se suoraan internetiin sähköiseen muotoon. Tällöin puhutaan usein ePortfoliosta tai sähköisestä portfoliosta. Joka tapauksessa sen tarkoituksena on esittää henkilön osaamista ja saavutettuja taitoja, joten varmasti jokainen haluaa tehdä itselleen parhaan mahdollisen portfolion. Portfolio kannattaa myös sekä tulostaa, että säilyttää sähköisesti vaikkapa muistitikulla. Kuinka sitten tehdä hyvä portfolio? Onneksi neuvoja ja vinkkejä löytyy paljon, ja mistäs muualta kuin sieltä internetistä! Lähdetäänpä hieman katsomaan, mitä ehdotuksia löydämme.

Perusasioita portfoliosta

Portfolion tarkoituksena on siis kertoa helpommin kaikenlaisesta osaamisesta, kun mennään haastatteluun tai haetaan sitä työ- tai opiskelupaikkaa. Sen avulla haastattelijan tulisi saada helposti ja nopeasti kokonaiskuva hakijan osaamisesta. Siinä missä CV on tietyllä tavalla tiivistetty luettelo hakijan koulutuksesta ja työurasta, portfoliossa voidaan antaa syvempi kuva hakijan osaamisesta ja persoonasta konkreettisilla esimerkeillä ja näytöillä. Kannattaa siis ensinnäkin käyttää sen tekemiseen aikaa ja aktiivisuutta, ja tuoda esille oma osaamisensa ja ansionsa mahdollisimman syvällisesti ja monipuolisesti.

Perusasioita portfoliosta

Pohjana voivat olla muun muassa koulutus ja muut oppimiskokemukset, esimerkiksi käydyt verkkokurssit kannattaa mainita, samoin tietenkin oman alansa työkokemus harjoittelujaksoineen – mutta myös kaikki muu työkokemus ja se, minkälaisia työelämäntaitoja on sitä kautta saanut. Harrastukset ja vapaaehtoistyö ovat olennainen osa portfoliota myös: ne tuovat usein valtavasti kokemusta ja osaamista eri aloilta, ja se kannattaa tuoda esille. Myöskin vapaa-ajalla, töissä tai opinnoissa tehdyt saavutukset tai projektit voi tuoda esille, samoin erilaisia palautteita esimieheltä, opettajalta tai kollegalta. Kun portfolioon lisää kuvatoiminnot, voi mukaan liittää videoita ja kuvia, ja vaikka oppimispäiväkirjoja. Tällaisen ansiokansion tekeminen voi auttaa erottautumaan muista työnhakijoista hyvällä tavalla – ja on jopa passiivisella tavalla auttamassa, kun etsitään osaajaa verkosta.

Muutamia hyviä vinkkejä erinomaiseen portfolioon

Kun sitten aletaan hioa omaa portfoliota siihen lopulliseen muotoonsa, voi ottaa oppia seuraavista asiantuntijan antamista vihjeistä. Ensinnäkin, portfoliossa huomio kiinnittyy ensimmäisenä sen kansikuvaan, ja siihen millainen visuaalinen yleisilme sillä on. Näiden pitäisi heti herättää kiinnostus katsoa, mitä sisältö oikein tarjoaa. Samoin pituus on olennainen; perinteinen, vaikkapa PDF-muodossa oleva tiedosto on hyvä olla noin 15-20 sivun mittainen. Jos se on pidempi, kannattaa siihen liittää sisällysluettelo, jotta lukija löytää helposti etsimänsä tiedon. Jos haluaa liittää mukaan työnäytteitä, joita on työpaikallansa tehnyt, pitää pyytää lupa käyttää materiaalia portfoliossaan – materiaalissa saattaa nimittäin olla salassapitoa vaativia asioita. Kun ansiokansio on sisällöltään selkeä ja visuaalisesti näyttävä, se erottuu joukosta; ei kuitenkaan kannata sortua turhaan kikkailuun. Omaa persoonallisuuttaan voi, ja pitääkin tuoda esille, ja sen voi tehdä mainiosti ytimekkäällä, lyhyellä videolla, joka liitetään linkiksi sähköiseen portfolioon. Siitäkin on käyty keskustelua, onko sähköinen portfolio vai PDF-tiedosto, joka voidaan printata, parempi. Useat asiantuntijat vinkkaavat, että tilanne ratkaisee: monesti kannattaa tehdä sekä sähköinen versio joka on matalalla resoluutiolla, ettei se tuki sähköpostia, ja myös korkearesoluutioinen versio, joka on hyvännäköinen tulostettaessa. Ja lopuksi lupaus: kun saat valmiiksi tällaisen monipuolisen, hienon esittelykansion itsestäsi, voit olla ylpeä ja taputtaa itseäsi olalle – olet todellinen osaaja!

Post a Comment

Comments are closed.