Jännittääkö työhaastattelu? Näin valmistaudut

Jännittääkö työhaastattelu? Näin valmistaudut

Työhakemusten lähettäminen voi olla puuduttavaa hommaa. Kun vihdoin kutsu työhaastatteluun tulee, siihen kannattaa myös valmistautua huolella. Usein työhaastatteluissa kysellään yhteneviä kysymyksiä, joten helpointa on jo kotona käydä läpi omia vastauksia, sekä tehdä kartoitusta yrityksestä, jonne on hakenut. Kun tuntee mahdollisen tulevan työnantajan etukäteen, on lähtökohdat haastatteluunkin paremmat. Pieni jännitys on hyvä asia, mutta lamaantumiseen ei ole tarvetta. Jokainen on joskus ollut työhaastattelussa. Ennen työhaastattelua kannattaa kerrata työpaikasta tehty ilmoitus, johon vastasit. Mitä yritys vaatii, minkälaista työntekijää se etsii ja millä puitteilla. Omasta osaamisesta on hyvä harjoitella niin sanottu hissipuhe, jossa osaat esitellä itsesi ja kertoa työtaidoista lyhyesti, mutta selkeän painokkaasti. Perustele, miksi haet työtä ja miksi juuri sinä olisit yritykselle hyvä työntekijä. Ole rehellinen. Älä liioittele, mutta oman osaamisen aliarvioiminenkaan ei anna hyvää kuvaa. Mikäli olet vaihtanut työpaikkaa useammankin kerran, valmistaudu kertomaan syyt. Jos tarvitset jollain aihealueella apua tai oppia, kerro se haastattelun yhteydessä. Oppimishalu on aina positiivista!

Jännittääkö työhaastattelu? Näin valmistaudut
Jännittääkö työhaastattelu? Näin valmistaudut

Säilytä rentous

Ensivaikutelma on kaiken a ja o. Reipas kädenpuristus kertoo päättäväisyydestä, samoin katsekontakti. Kukaan ei kieltäydy kahvista tai teestä, joten ota ihmeessä kupponen, jos sellaista tarjotaan! Pukeudu siististi työhaastattelua varten, huomioiden kuitenkin haettavan paikan tyyli. Mikäli sinulta on pyydetty esimerkiksi tiettyjä työtodistuksia, tarkista, että olet ne toimittanut tai ne ovat mukana. Oman CV:n sisällön muistaminen auttaa paljon. Näin osaat heti vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin, sekä ajankohtiin, jotka kiinnostavat haastattelijaa. Ja mikä tärkeintä – ole ajoissa paikalla! Kukaan ei pidä myöhästelijöistä ja se antaa välittömästi huonon kuvan ajanhallinnasta. 10-15 minuuttia ennen sovittua aikaa riittää.

Säilytä rentous
Säilytä rentous

Hyvin valmistautumalla työhaastattelu ei jännitä niin paljoa ja saat tuotua omaa, aitoa persoonallisuuttasi esille. Palkkaava yritys haluaa heidän tiimiinsä myös persoonaltaan sopivan henkilön. Hymyileminen ja huumorintajun osoittaminen on plussaa. Edellisiä työnantajia ei sovi haukkua, vaikka paikka olisikin ollut hankala. Aina kannattaa miettiä, mitä hyvää sieltä jäi käteen ja kertoa siitä. Keskustelun ohjaaminen kohti tulevaa on paikallaan.

Kaikkea ei tarvitse kertoa

Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse tietää ihan kaikkea. Työhaastattelussa voit tulla vastaan myös kysymyksiä, joihin ei tarvitse vastata. Niistä voi kohteliaasti kieltäytyä vastaamasta tai vastata vain osittain. Näihin kuuluvat mm. seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, perhesuhteet, sekä poliittisen mielipiteet. Jos näin silti käy, voi hakija kysyä, mitä tekemistä näillä on itse työtehtävän kanssa ja vedota siihen, ettei näitä kysymyksiä saa esittää työhaastattelussa. Myöskään lasten saanti tai sairaudet eivät kuulu työhaastattelun kysymyksiin. Vanhemmuuteen ja siviilisäätyyn liittyvät kysymykset ovat tasa-arvolain vastaisia. Mahdollisesta raskaudestakaan ei tarvitse kertoa. Kiellettyihin kysymyksiin kuuluvat lisäksi perheen liiketoimet, sekä ammattiliiton jäsenyys. Haastattelijan syyllistäminen ei ratkaise tilannetta, vaan aihe kannattaa johdatella olennaisimpaan.

Pari pointtia CV:stä

Vielä lopuksi muutama vinkki CV:n, eli ansioluettelon tekoon. CV:tä kysellään työnhaun yhteydessä moneen otteeseen ja saatetaan käydä läpi myös haastattelussa. Oman kuvauksen ja koulutustietojen lisäksi kannattaa mainita, mitä panostusta on tuonut aiemmille työpaikoilleen. Pidä huoli, että CV on selkeä ja siitä käy ilmi työmotivaatiosi. Itsensä kehuminen ei perinteisesti kuulu suomalaisuuteen, mutta sitä kannattaa harjoitella. Tiedosto on kätevää tallentaa pdf-muotoon. Mukaan liitetty valokuva ei ole valintakriteeri, vaan sillä myyt omaa persoonallisuuttasi. Ansioluetteloon voi myös merkitä suosittelijat ja heidän yhteystietonsa. Tämä kertoo ammattimaisuudesta, sekä arvostuksesta työyhteisöissä. Jotkut alat katsovat suosittelijat erityisen tärkeäksi ja se voi painaa loppupelissä vaakakupissa toisen hakijan tietoja enemmän. Hyviä suosittelijoita ovat tietysti entiset työnantajat, opettajat, sekä kollegat.

Kysy kysymyksiä

Kun sinulle annetaan työhaastattelun lopuksi mahdollisuus kysyä kysymyksiä, hyödynnä se. Etenkin, jos jotain asioita ei tullut haastattelun aikana ilmi. Näin osoitat heti korkeammalla tasolla kiinnostusta kyseiseen työpaikkaan. Hyviä kysymyksiä tähän ovat esimerkiksi hakuprosessin jatko, haastattelijan oma työkokemus yrityksessä, sekä minkälaiset ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat. Kuten vanha sanonta sanoo, kysyvä ei tieltä eksy!

Rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi

Onnistuneella rekrytoinnilla on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun yritys haluaa tavoittaa seuraavan huipputyöntekijän tiimiinsä ja varmistua siitä, että hakija ymmärtää asetetut vaatimukset ja näkee tarjouksen mielenkiintoisena mahdollisuutena uusiin haasteisiin. Rekrytointisuunnitelmaa laatiessa ei pelkästään pyritä löytämään kaikkien sopivin ja pätevin henkilö kyseiseen työtehtävään, vaan myös tuomaan esille ne edut ja mahdollisuudet joita yrityksellä on tarjota uudelle alaiselle. Toivottuihin tuloksiin päästäkseen on ennen varsinaisen rekrytoinnin aloittamista tehtävä hyvä suunnitelma ja mietittävä tarkasti millä menetelmillä ja mitä kanavia käyttäen lähdetään suorittamaan prosessia. Kaikki lähtee arvostuksen osoittamisesta molemmille osapuolille ja sen tunnustamisesta, että työnhakuprosessi on usein vaativa ja jopa stressaava kokemus, joka otetaan vakavasti ja tosissaan. On tärkeää, että rekrytoija pyrkii olemaan mahdollisimman ennakoiva ja informoi hakijoita prosessin etenemisestä ja pitää ajan tasalla myös ne henkilöt, jotka eivät päässeet seuraavaan vaiheeseen asti. Näin varmistetaan, että hakijalle jää positiivinen muistijälki, eikä epätietoisuuteen jääminen aiheuta ikäviä tunteita yritystä kohtaan.

Rekrytointiprosessi
Rekrytointiprosessi

Viestinä on siis isossa roolissa rekrytoinnin aikana ja yrityksen maineen kasvattaminen reiluna ja kunnioittavana työnantajana kiirii tänä päivänä yllättävän nopeasti ihmisten keskuudessa. Yrityskuvaa rakentavat parhaiten teot ja ammattimainen suhtautuminen myös niihin, jotka eivät tulevaisuudessa tule toimimaan sen alaisuudessa tai edes välttämättä asiakkaan ominaisuudessa. Hyvä suunnitelma ottaa huomioon kaiken mahdollisen. Kuinka montaa henkilö ollaan hakemassa? Mitkä ovat vähimmäisvaatimukset ja minkä osalta voidaan joustaa? Millaista persoonaa ollaan etsimässä ja mitä muita kuin koulutuksen tuomia taitoja vaaditaan? Työsuhteen kesto ja rahalliseen palkkaan liittyvät seikat ovat tietysti selvillä ennen hakuprosessin aloittamista. Hakemuksesta kannattaa laatia mahdollisimman selkeä ja tärkeimmät asiat tulee olla esillä ymmärrettävästi. Näin vältytään turhalta työltä ja tavoitetaan todennäköisemmin oikeat henkilöt. On myös osattava miettiä, mitä tuleva työntekijä pitää tärkeänä ja mikä saa henkilön hakemaan paikkaa.

Prosessin vaiheet

Aivan ensimmäiseksi tehdään tietysti tarvekartoitus, joka kertoo mitä yritys tällä hetkellä tarvitsee. Laaditaan niin sanottu hakuprofiili, josta käy ilmi mihin työtehtävään ollaan palkkaamassa ja mikä on työsuhteen kesto. Määritellään mahdollisimman tarkasti myös se, millaista henkilöä haetaan ja millaista osaamistasoa vaaditaan. Seuraavaksi laaditaan työpaikkailmoitus, jossa tulevat esille kaikki tärkeimmät yksityiskohdat kyseiseen pestiin liittyen ja tarkat ohjeet hakijalle, kuinka edetä hakemuksen suhteen. Yrityksen on syytä miettiä tarkasti, mitä jakelukanavaa kannattaa käyttää, jotta varmasti saadaan toivotunlaiset henkilöt tavoitettua.

Prosessin vaiheet
Prosessin vaiheet

Hakijoiden seulonta ja lupaavimpien kandidaattien kartoitus on yksi haastavimmista vaiheista. Useimmiten hakijalta vaaditaan päivitetty CV sekä vapaamuotoinen hakemus, joiden pohjalta tehdään päätös siitä, pääseekö kyseinen henkilö hakuprosessissa haastatteluvaiheeseen. Myös niiden henkilöiden, joiden työnhakuprosessi päättyy ensimmäiseen vaiheeseen, olisi hyvä saada tieto siitä, että hakemus on vastaanotettu, mutta heitä ei valitettavasti valittu jatkoon. Ne hakijat, jotka vastaavat parhaiten yrityksen tarpeeseen, saavat kutsun haastatteluun. Lopullista päätöstä ei siis milloinkaan tehdä pelkän hakemuksen perusteella, vaan sitä seuraa aina henkilökohtainen haastattelu. Toisinaan tapaamista voi edeltää puhelin- tai videohaastattelu, jonka pohjalta vielä seulotaan niiden määrää, jotka lopulta kutsutaan tapaamiseen. Henkilökohtaiset haastattelut suorittaa yleensä joko ammattirekrytoija tai yrityksen työntekijä, joka on vastuussa hakuprosessista. Haastattelu voidaan suorittaa joko ryhmässä tai yksityisesti ja se voi myös sisältää erilaisia tehtäviä, joista hakijan tulee suoriutua kykyjensä mukaan. Myös niin sanottuja työnäytteitä voidaan pyytää, jolloin hakijalle yleensä järjestetään tilanne, joka muistuttaa oikeaa työtilannetta. Valintapäätöksen jälkeen valitulle henkilölle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja häntä yleensä pyydetään ilmoittamaan työn vastaanottamisesta tiettyyn päivään mennessä. Mikäli henkilö päättää ottaa työn vastaan, käydään työsopimus läpi vielä yksityiskohtaisesti ennen sen allekirjoittamista.

Ensimmäinen työpaikka

Ensimmäinen työpaikka

Uudet askeleet elämässä ovat aina jännittäviä riippumatta siitä, mikä askel se onkaan. Tämä pätee myös ensimmäiseen työpaikkaan. Jokainen varmasti muistaa sen kesän, kun vanhemmat kieltäytyivät kustantamasta kaikkea, joten kesän hankinoja varten oli tienattava itse rahaa. Tähän usein ainut vaihtoehto oli työpaikan hankkiminen kesäksi. Se oli jännittävää aikaa kun lähetettiin ensimmäisiä hakemuksia kesätyöpaikan toivossa. Usein työpaikan sai lopulta enon tai perhetutun yrityksestä, jossa sai sitten ensimmäisen kohtaamisen työn tekoon. Nämä paikat olivat usein siivoojan tai tarjoilijan paikkoja. Tämän jälkeen työkokemusta ruvettiin kerryttämään joka kesä uudelleen ja kokoajan työpaikkamahdollisuudet kasvoivat kokemuksen myötä. Tämä on suurimman osan ensikosketus työ elämään.

Ensimmäinen työpaikka
Ensimmäinen työpaikka

Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen meistä on käyttänyt teiniaikaiset kesänsä töitä tehden. Kaikilla ei ollut siihen tarvetta tai sitten mahdollisuutta. Joidenkin perheet lähtivät aina kesäisin pitkälle reissulle, jolloin kesätöiden tekeminen oli mahdotonta. Silloin ensimmäisen kosketuksen työelämään saa vasta opiskelujen loppuessa, kun on aika siirtyä aikuisuuteen. Riippuen tietenkin koulusta, onko heillä ollut työssäoppimisjaksoja, jolloin on saanut pienen maistiaisen työnteosta. Tämä kuitenkin riippuu koulusta ja esimerkiksi lukiosta yliopistoon menneet eivät ole olleet työssäoppimisissa. Usein kuitenkin viimeistään lukiosta tai ammattikoulusta valmistuttua viimeistään haetaan ensimmäistä työpaikkaa. Tällöin työpaikan hakeminen saattaa olla hieman haasteellisempaa, koska aikaisempaa työkokemusta ei ole kertynyt. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työpaikan hankkiminen olisi mahdollista. Sen eteen on aina tehtävä hieman enemmän töitä riippuen tietenkin opiskeluista. Usein ammattikoululaisilla on toisen asteen koulutuksen jälkeen helpompi saada töitä, nimittäin silloin on jo valmistuttu tiettyyn ammattiin ja koulun harjoitusjaksoilla kerrytetty hieman työkokemusta. Usein myös riippuen ammattikoulusta saattaa koulu auttaa ensimmäisen työpaikan hankkimisessa hyville oppilaille, jolloin työpaikan saaminen on hieman helpompaa. Lukiolaiset usein jatkavat yliopistoon, jolloin ensimmäistä työpaikkaa haetaan kesätyöpaikkana. Tällöin työpaikkoja on saatavilla paljon, joten hyvällä motivaatiolla ja sinnikkyydellä jokainen varmasti löytää jonkin paikan.

Vinkkejä ensimmäiseen työpaikkaan

Oli ensimmäisen työpaikan saannin polku mikä tahansa, on se aina yhtä jännittävää ja innostavaa. Silloin tuntee kasvaneensa asteen kohti aikuisuutta, kun tuntee tienaavansa itse omat rahansa. Silloin on myös vapaus tehdä rahoillaan, ihan mitä itse haluaa, ilman että siitä pitää kysyä lupaa tai rahaa keneltäkään. Tietenkin vastuullisesti käytettynä ja alaikäisenä ei edes itse tienatulla rahalla ole mahdollista ostaa ikärajan tuotteita.

Vinkkejä ensimmäiseen työpaikkaan
Vinkkejä ensimmäiseen työpaikkaan

Ensimmäisessä työpaikassa pitää myös olla tarkkana oikeuksistaan ja lainmukaisesta palkasta. Jotkut työnantajat saattavat yrittää käyttää hyväksi uusia henkilöitä työmarkkinoilla, jolloin heille maksetaan pienempää palkkaa kuin työehtosopimus vaatii tai muuten ei anneta samoja oikeuksia kuin muille työntekijöille. Tämän kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana ja tutustua jo valmiiksi työehtosopimukseen ja sen ehtoihin työnantajaa kohtaan. Kannattaa myöskin välttää niin sanottuja harmaita työpaikkoja, joissa palkka maksetaan käteisenä ilman sopimusta. Tällöin on aina iso riski, että palkka jää maksamatta, jolloin on erittäin vaikeaa periä palkkaa takaisin ilman paperista todistusta työnteosta. Muista ainakin tarkistaa alan palkkataso ja pyytää palkkaa, joka on vähintään alan työehtosopimusten taulukkopalkkojen mukainen. Tällöin vältät laittoman alhaisen palkan maksun ja teet työtä, jolla on myös arvoa. Jos työpaikalla ei ole työehtosopimusta menee palkka keskimääräisen palkan mukaan, jota maksetaan yleisellä tasolla. Netistä löytyy helposti tietoa eri alojen palkoista, joiden perusteella voi päätellä keskipalkan. Muista olla myös tarkkana ja lukea tarkasti mitä allekirjoitat, jotta myös työsopimus kattaa kaikki työntekijän oikeudet. Työsopimuksessa määritellään kaikki työhön liittyvä, joten siihen perehtymisellä välttää yllätykset tai epäinhimilliset työehdot.

Erinomaisen kirjeen kirjoittaminen

Erinomaisen kirjeen kirjoittaminen

Vielä tänäkin päivänä ihmiset ilahduttavat toisiaan kirjeillä. Useimmiten se on ystävien välistä kuulumisten vaihtoa. Kirjeiden kirjoittaminen käsin nykypäivänä saattaa tuntua jopa erikoiselta, mutta voi olla mukavaa vaihtelua sähköposteihin ja sosiaalisen median kautta lähetettäviin viesteihin. Se on mukava tapa pitää yhteyttä ystävän kanssa, ja kirjeet voi säilyttää myöhempää lukemista varten. (lisää…)

Dale Carnegie ja itsehoito oppaan synty

Dale Carnegie ja itsehoito oppaan synty

Amerikkalainen Dale Carnegie tunnetaan kansainvälisesti itsehoito oppaiden isänä. Itsehoito oppaat ovat näinä päivinä kovaa bisnestä, ja niiden aihealueet, luotettavuus sekä kirjailijat vaihtelevat laidasta laitaan. Dalen kirja Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, oli kuitenkin se aito ja alkuperäinen, johon moni edelleen tarttuu saadakseen lisä potkua elämäänsä. (lisää…)

« Edellinen viesti